Unia Europejska

Beneficjent

BRZEŚĆ SIPA SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt

 

„Zaprojektowanie i wdrożenie nowego produktu-ciastek kruchych paczkowanych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5.

 

Celem projektu jest wzrost konkrecyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku polskim i międzynarodowym. Działania te umożliwiają wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu -ciastek kruchych paczkowanych o dużym potencjale eksportowym.

Rezultatem projektu będzie rozszerzenie rynków zbytu produktów, rozwój firmy i wzrost przychodów ze sprzedaży.

 

Wartość projektu: 2 136 510,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 778 950,00 zł